Recent Posts

Every now and then I write “creative” pieces in clunky English or in pa-deep Filipino.

On good days I pretend to know a thing or two about movies.

Occasionally I answer siddathornton’s famous Sunday prompts.

Sometimes I reflect on current events, Google searches, academic articles, etc.

Para sa akin, ang isa sa pinakamagandang wordplay na naisulat sa isang kanta ay matatagpuan sa “Materyal” ni Shanti Dope. Sabi ng mapagsamantalang damdaming pansamantala ­— ang ganda, hindi ba? Pinagtatagpo nito ang konsepto ng pagsasamantala (abuse) at pansamantala (temporary). Pansamantala ang mapagsamantala. Sa kontektsto ng kanta: pag-ibig. Sa konteksto ng lipunan: pag-asa.

Reader Feedback

Testing testing

— Anonymous

Ang ganda mo Jolens!

— Jungkook

Great post

— Akismet

Let me know what you think

The images I use on this blog are from Canva, Unsplash, or my personal archives unless stated otherwise.

READ A RANDOM POST