Limang banda

Tinanong ako ng kaibigan ko kanina kung sinong limang banda ang gusto kong mapanood live—‘yung unang limang banda na papasok sa utak ko sa moment na ‘yun. Wala akong nasabing local act, siguro kasi mangilan-ngilan na rin ang natunghayan kong gig at concert dito. Wala ring non-Pinoy Asian band, gaya ng Everybody Loves Irene o Lucite Tokki (na kapwa hindi mawala-wala sa playlist ko kahit nakatatlong iPod na ako).

Anyway, ito ‘yung lima:

Dave Matthews Band

Best Coast

Beach House

Neon Trees

Warpaint

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.