Awit

DAHIL MAYA’T maya na lang tayong nagluluksa, isang paalala:

Awit

sa lapida

Dagdagan pa
Ang itinabong lupa
Sa aking mukha.
Hindi ako masusugpo. 
Bagkus gaya ng damo
Sa paligid ng nitso
Lalago
Lalago
Lalago. 

      - Benilda S. Santos

Ang featured image ay mula sa CNN Philippines. Ang tula ay mula sa Pali-palitong Posporo: Mga Tula (Anvil Publishing, 1995) ni Benilda S. Santos.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.